Τ. 2374053525, F. 2374053113
Χανιώτη, Χαλκιδική, Τ.Κ. 63085
E-mail: hotel@ostriahotel.com.gr