ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του “Υποκειμένου των Δεδομένων” (άρθρο 13 ΓΚΠΔ)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία ισχύος: 25/05/2018

Η εταιρία “ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”ως διαχειρίστρια του ξενοδοχείου ”Ostria Seaside Hotel” με έδρα τη Χανιώτη Χαλκιδικής, όπως εκπροσωπείται νομίμως, σας ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ότι θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει αρχείο των κάτωθι προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας κατά τη διαμονή/ φιλοξενία σας στο Ξενοδοχείο καθώς και για τις ανάγκες της τιμολόγησης των υπηρεσιών μας και της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας από εσάς και για την επικοινωνία μας μαζί σας.
Τηρούμε τα εξής δεδομένα: Στοιχεία/ Δεδομένα  ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός πελάτη σε περίπτωση loyaltyprogram, γλώσσα επικοινωνίας κλπ) * Στοιχεία / Δεδομένα που σχετίζονται με τη διαμονή σας (αριθμός δωματίου, διάρκεια παραμονής , πληροφορίες για καταναλώσεις  αγαθών ή/και υπηρεσιών,  πληροφορίες για αναχώρηση κλπ) * Στοιχεία/ Δεδομένα που σχετίζονται με προτιμήσεις/επιθυμίες σας (ιδιαίτερες επιθυμίες ως προς το φαγητό, αλλεργίες ή/και άλλα δεδομένα υγείας κλπ) * Δεδομένα εικόνας/φωτογραφίες/λήψεις  βίντεο * Στοιχεία/ Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κλπ) * Στοιχεία/Δεδομένα  τρόπου/ μέσου πληρωμής (EC-cards, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, αριθμούς αυτών κλπ).
Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται στην παρούσα Ενημέρωση και στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας, που είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο μας, και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Δηλαδή: για την κράτηση δωματίου ή άλλων χώρων (π.χ. τραπέζι σε εστιατόριο) και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, για τη διαμεσολάβηση / υποστήριξη ως προς τη χρήση μεταφορικών μέσων  (ενοικίαση αυτοκινήτου/πληροφορίες-διεκπεραίωση μεταφοράς), για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για την αποστολή χρήσιμων ενημερώσεων (ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου) κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο ξενοδοχείο αλλά και μετά για λόγους ενημέρωσής σας και για τις ανάγκες επικοινωνίας μαζί σας, για τη χρέωση των υπηρεσιών και των καταναλώσεων και την διεκπεραίωση της πληρωμής, για τις ανάγκες της φορολογικής και λοιπής ξενοδοχειακής νομοθεσίας. Τα δεδομένα αυτά θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
Σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ,  έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ (έχετε δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης-συναίνεσης που δίνετε, χωρίς να θιχθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της, άρθρο 7.3 ΓενΚαν).
1.- Συμφωνώ/δηλώνω τη συναίνεσή μου ώστε η εταιρία "ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές της, να συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα δεδομένα αυτά και ύστερα από την αναχώρησή μου για:
* την καλύτερη εξυπηρέτησή μου σε μία επόμενη / μελλοντική κράτηση/ παραμονή μου στο ξενοδοχείο.                 
* την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ ευχετηρίων καρτών / sms / newsletter-ειδήσεων / επιστολών για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/ προσφορές/ εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες του ξενοδοχείου.
* την κλήση ή την αποστολή μηνυμάτων / εντύπων στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης πελατών.                                                    

2.- Ειδικότερα ΣΥΝΑΙΝΩ με την ελεύθερη χρήση του ονόματος, των φωτογραφιών και των βίντεο μου στο δικτυακό τόπο, στα έντυπα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” για προβολή και προώθηση των ενεργειών του.
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ή να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, ή, εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε είτε να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση-φόρμα που υπάρχει διαθέσιμη στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου, είτε  με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Ξενοδοχείο ”Ostria Seaside Hotel”, Χανιώτη Χαλκιδικής, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: hotel@ostriahotel.com.gr